Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nu har Västernorrland en ny regional utvecklingsstrategi

2020-02-26 16:15

Regionfullmäktige har nu fastställt den nya regionala utvecklingsstrategin för Västernorrlands län de kommande tio åren. Målen är att Västernorrland, år 2030, har stärkts som plats i ett nationellt och globalt perspektiv. Länet ska i ännu större utsträckning vara en plats som människor väljer att leva i och besöka. Företag och organisationer ska välja att växa i Västernorrland.

- Den regionala utvecklingsstrategin är den första någonsin som tagits fram av Region Västernorrland och klubbats av oss politiker. Innehållet har arbetats fram i en bred och inkluderande process med många olika intressenter. Den speglar vår gemensamma vilja och vår vision för att gemensamt utveckla Västernorrland till ett ännu mer attraktivt län, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Region Västernorrland, länets kommuner, myndigheter, universitet, näringsliv och civilsamhälle har gemensamt tagit fram den regionala utvecklingsstrategin och ställt sig bakom prioriteringarna. Invånarna har getts möjlighet att komma med inspel dels genom enkäter, dels genom en framtidsdag. Ansvaret för att genomföra prioriteringarna i strategin delas mellan regionen, kommuner, myndigheter och övriga organisationer. Regionen har också ansvar för att hålla ihop och följa upp arbetet.

- Det här är ett viktigt strategidokument som anger riktningen framåt. Ytterst är målet en hållbar ekonomisk, miljömässig och social tillväxt i linje med Agenda 2030 för att tillvarata länets alla möjligheter, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör.

I utvecklingsstrategin finns tre övergripande målområden angivna med ett antal prioriteringar, som nu ska konkretiseras, följas upp och utvärderas. Nyckelord för att förverkliga målen i utvecklingsstrategin är samverkan, samsyn och uthållighet.

- Vårt regionala utvecklingsansvar kräver nya och mer utvecklade samverkansformer och ett nytt sätt att leda. Det krävs ett modigt och inkluderande regionalt ledarskap som gemensamt tar ansvar för vår framtid, säger Glenn Nordlund.

Den regionala utvecklingsstrategin, som ofta förkortas RUS, pekar ut länets gemensamma och långsiktiga mål och prioriteringar. I Västernorrland är det numera Region Västernorrland som är regionalt utvecklingsansvarig. Tidigare har länsstyrelsen haft detta uppdrag.

Den regionala utvecklingsstrategin sträcker sig fram till år 2030 och är också en del i genomförandet av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s sammanhållningspolitik samt Agenda 2030.

Mer information om den regionala utvecklingsstrategin hittar du här.

 

Kontaktperson:

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland

070-558 81 53

glenn.nordlund@rvn.se


Märta Molin, regional utvecklingsdirektör Region Västernorrland

070-388 86 59

marta.molin@rvn.se

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

www.rvn.se/press