Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nytt vaccin för bättre skydd mot influensa

2018-10-19 09:29

För att undvika att bli sjuk i influensa är vaccination den viktigaste åtgärden och årets vaccin skyddar bättre än tidigare.

Årets vaccination mot säsongsinfluensa drar igång den 6 november. I år är ett nytt vaccin upphandlat, vilken förväntas ge ett betydligt bättre skydd än tidigare år.

– Årets vaccin innehåller skydd mot fler influensatyper. Vi vet ju aldrig vilken typ av influensa som kommer att dominera så ett brett vaccin ger såklart ett bättre skydd, säger Hans Boman, smittskyddsläkare vid Region Västernorrland.

Det är främst barn och ungdomar som blir sjuka i influensa och som sprider smitta men det är för de äldre som sjukdomen kan vara allvarlig. Mellan 200 000 och 1,5 miljoner svenskar beräknas smittas av influensa varje år. Följdsjukdomar, som exempelvis lunginflammation, kan ge svåra komplikationer och även vara livshotande.

– Vi rekommenderar alla över 65 år att vaccinera sig, även de som känner sig helt friska. I den åldern har immunförsvaret försämrats och risken att drabbas av besvärliga komplikationer av influensan ökar, säger Hans Boman.

Influensan är olika svår olika år och kan kulminera vid olika tidpunkter. Hur det kommer att se ut i år är svårt att förutse.

– Det vi vet är att fler borde vaccinera sig och i och med det slippa allvarliga följdsjukdomar av influensa. Influensan i sig är inte heller direkt rolig med symtom som hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. För en vuxen kan det ta flera veckor att återhämta sig fullständigt, säger Hans Boman.

Mera information om influensa och tider för vaccination på hälso- och vårdcentraler finns på 1177.se/vasternorrland.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Boman, smittskyddsläkare, 060-13 52 47, 070-347 00 52

Mer fakta:

Det nya vaccinet

Influensa kan orsakas av flera olika virustyper, två A-varianter och två B-varianter. Tidigare vaccin har skyddat mot tre av dessa, de två A-varianterna och en av B-varianterna. Under de senaste influensasäsongerna har den B-variant som inte ingått i vaccinet dominerat bland fallen av influensa B, vilket inneburit att vaccinet inte gett optimalt skydd. Det nya vaccinet innehåller två A-stammar och två B-stammar, som ger skydd mot alla de fyra aktuella virustyperna, och förbättrar därmed skyddet mot influensa genom att eliminera risken att ”fel” B-stam smittar.

Riskgrupper

Till riskgrupperna hör, förutom de som är 65 år eller äldre, följande;

• gravida efter graviditetsvecka 16

• vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

- kronisk hjärtsjukdom - kronisk lungsjukdom, som KOL och svår astma - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, till exempel fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder - kronisk lever- eller njursvikt - diabetes mellitus - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.