Pressinbjudan: Rätt stöd i tid till patienter med demenssjukdom

2023-01-30 13:21

Digital samverkan mellan specialistvård, primärvård och Örnsköldsviks kommun ger snabbare hjälp till patienter som fått demensdiagnos.

Ett projekt som inleddes för ett och ett halvt år sedan resulterar nu i ett permanent arbetssätt vid geriatriska mottagningen på sjukhuset i Örnsköldsvik.

- Vi arbetar nu utifrån en modell där specialistvården snabbt har samverkan med kommunen och primärvården när en person fått en demensdiagnos. För den enskilde patienten innebär det ökad trygghet och möjlighet till anpassat stöd, information och kognitiva hjälpmedel betydligt tidigare än förut, säger Ann-Marie Westerlund, länssamordnare demens Region Västernorrland.

Media hälsas välkomna att träffa medarbetare och höra mer om arbetssättet!

Tid: onsdag 1 februari, klockan 14.30
Plats: konferensrum Hägern, Wemer plan 1, sjukhuset i Örnsköldsvik      

I korthet innebär modellen att digitala möten hålls med flera personer samtidigt som arbetar med patientens vård och omsorg inom kommun och region. Ett arbetslag med olika professioner bildas.

- Vi kan och bör vidareutveckla det här arbetssättet, ännu ingår exempelvis inte alla patienter med en kognitiv sjukdom som demens. Jag ser ändå att vi kommit en bra bit på väg mot ett ännu tryggare omhändertagande av våra patienter som dessutom spar tid för våra medarbetare, säger Ann-Marie Westerlund.

Andra vårdgivare har visat intresse för modellen och projektdeltagare är inbjudna att tala vid bland annat Svenskt demenscentrums arrangemang Demensdagarna i Örebro i maj. 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Ann-Marie Westerlund, länssamordnare demens Region Västernorrland
Mejl: ann-marie.westerlund@rvn.se
Telefon: 072-205 83 55

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press


Tillbaka till toppen