Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Region Västernorrland delar ut årets kulturstipendier

2020-11-24 10:00

Pod, körsång och textilkonst är något av det som årets kulturstipendiater ska använda sina pengar till. Onsdag 25 november delas Region Västernorrlands kulturstipendium för 2020 ut till 13 stipendiater som bor i, eller har anknytning till, länet.

Stipendierna delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde. På grund av covid-19 sker ceremonin digitalt via plattformen Teams. Totalt delas 250 000 kronor ut inom följande kategorier:

  • 2 stycken arbetsstipendier à 25 000 kronor
  • 3 stycken kulturstipendier à 20 000 kronor
  • 4 stycken kulturstipendier för unga à 10 000 kronor
  • 2 stycken litteraturstipendier à 25 000 kronor
  • 2 stycken stipendier inom kulturella och kreativa näringar à 25 000 kronor

Tid: 25 november klockan 12.00

Plats: Digitalt via plattformen Teams. Media välkomnas att delta genom att klicka på länken nedan:

Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp
Klicka här för att delta i mötet.  OBS - endast för media

- Nytt för i år är de två litteraturstipendierna som delas ut, och att summan ökats med 50 000 kronor från fjolåret. I år delas 250 000 kronor ut. Fler stipendier än tidigare delas också ut på grund av pandemin då just kultursektorn har drabbats hårt, säger Maria Oldenmark, kulturchef Region Västernorrland.

Region Västernorrlands kulturstipendier delas ut för att kulturskapare och kulturutövare ska ha möjlighet till vidareutbildning, förkovran eller egna projekt inom exempelvis bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design och litteratur.

Stipendierna för unga går till personer mellan 16 och 25 år.

Stipendium i klassen kulturella och kreativa näringar tilldelas en person eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland.

Region Västernorrland fick in 114 ansökningar till årets ansökningsomgång.

- Det är väldigt roligt att kunna dela ut lite extra denna gång och årets stipendiater visar en mycket stor och spännande bredd, säger HansOlov Furberg, chef vid kultur- och bildningsverksamheten och årets prisutdelare vid ceremonin.

Frågor om kulturstipendierna besvaras av:
Maria Oldenmark, kulturchef
Tel: 0611-802 63
E-post:
maria.oldenmark@rvn.se

Kontaktuppgifter till stipendiaterna lämnas av:
Sofia Lundin, kultursamordnare
E-post:
sofia.lundin@rvn.se

2020 års stipendiater är:

Arbetsstipendium 25 000 kronor
Daniel Jonsson, Lunde (f. 1985) - PODCAST
Med hjälp av samtida verktyg och media vill Daniel göra kulturhistoria och samtid tillgänglig för en bredare publik inom ett av Sveriges mest intressanta områden – Ådalen.

Arbetsstipendium 25 000 kronor
Anna Norvell, Sandöverken (f. 1976) – MÅLERI I OLJA
Med kritiska teorier och hållbarhet i åtanke bidrar Anna med både medvetenhet om samtiden, som framtidstro och eftertanke.

Kulturstipendium 20 000 kronor
Mirjam Hemström, Göteborg/Härnösand (f. 1990) - TEXTILKONST
Mirjam vill undersöka och uppmärksamma ett immateriellt kulturarv som lätt faller i glömska. Vi ser en lovande textilkonstnär som verkar för att göra hantverkets värde synligt.

Kulturstipendium 20 000 kronor
Albert Sten, Göteborg/Ådalen (f. 1995) - FOTO
Albert vill ta sig an ett rotat kulturarv och belysa det med hjälp av personliga minnen och uppfattningar, och med moderna tolkningar i fotoform.

Kulturstipendium 20 000 kronor
Robin Trolin, Stockholm/Härnösand (f. 1991) - FILM
I Robin ser vi en person som med filmmediets hjälp kan sätta Västernorrland på filmkartan - ännu en gång.

Kulturstipendium för unga 10 000 kronor
Carl-Ruben Johnsson, Sollefteå (f. 1999) - SCENKONST
Carl-Ruben beskriver en aldrig sinande passion och lust till att uppträda och tilldelas stipendium för fortsatt utveckling inom scenkonstområdet.

Kulturstipendium för unga 10 000 kronor
Lea Ängré Halevi, Sundsvall (f. 2001) - TEATER
Lea beskriver hur hon utvecklats inom skådespeleri och vi ser gärna fortsatt utveckling i intresset för att förmedla berättelser om länets historia.

Kulturstipendium för unga 10 000 kronor
Moa Nilsson, Långsele (f. 2004) - AKVARELLMÅLNING
Moa har visat prov på stor talang inom bildkonstområdet och får stipendium för fortsatt utveckling och för viljan att bredda sina kunskaper.

Kulturstipendium för unga 10 000 kronor
Line Löfström Renman, Fagervik (f. 2001) – BILD OCH FORM

Line uppmärksammar teman som är viktiga för en hållbar framtid och vi önskar henne all lycka med fortsatt arbete och framtida studier.

Litteraturstipendium 25 000 kronor
Martin Kalin, Uppsala/Sundsvall (f. 1994)
Martin Kalins texter håller hög konstnärlig kvalitet och med hjälp av stipendiet kommer han att ha möjlighet att utveckla sitt konstnärskap som tar sin utgångspunkt i Sundsvall.  

Litteraturstipendium 25 000 kronor
Ingela Hofsten, Sundsvall (f. 1959)
Ingela Hofsten har de senaste åren ägnat sig åt att lyfta fram artisten Kai Gullmar. Hon har i sin sakprosa visat hög kvalitet samt förmåga att levandegöra en viktig del av svensk populärkulturhistoria.

Stipendium inom kulturella och kreativa näringar (KKN) 25 000 kronor
Jens Wieselblad Nilsson, Härnösand (f. 1979) - SCENKONST
Jens Wieselblad Nilsson är en stipendiat som på ett intressant sätt kombinerat scenkonstområdet med entreprenörskap och kan inspirera andra till utveckling inom kulturella och kreativa näringar

Stipendium inom kulturella och kreativa näringar (KKN) 25 000 kronor
Anneli Björklund, Näsåker (f. 1985) - KÖRSÅNG
Anneli Björklund vill anpassa sitt utbud till efterfrågan samt utveckla och komplettera körutbuden i sin omgivning.

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press