Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionen vill sälja fastighet för 106 miljoner kronor

2020-05-25 11:32

Region Västernorrland planerar nu att sälja sin stora fastighet i Härnösand som tidigare inrymde sjukhuset och där närvården nu har sina lokaler. I dag har finansutskottet sagt ja till förslaget om försäljning till ett nystartat bolag där ägarna har såväl ett nationellt perspektiv som lokal anknytning. Priset för fastigheten är 106 miljoner kronor.

- Den här fastigheten har genererat ett årligt underskott på mellan 3 och 5 miljoner kronor. Att vi nu slipper denna kostnad innebär att vi istället kan omfördela resurser till regionens kärnverksamhet, säger Region Västernorrlands fastighetschef Hans Axelsson, som också varit med och utarbetat förslaget om försäljning.

I nuläget står den stora fastigheten i Härnösand på 26 000 kvadratmeter med cirka 40 procent tomma ytor, vilket kostar stora pengar varje år i underhåll och uppvärmning utan att detta ger några hyresintäkter till regionen.

- En ny ägare har möjlighet att utveckla fastigheten för andra verksamheter och hyresgäster, samt för oss i Region Västernorrland som blir kvar som hyresgäst. Eftersom intäkterna från försäljningen överstiger det bokförda värdet på fastigheten med nio miljoner kronor kommer överskottet från försäljningen att bidra positivt till regionens arbete för välfärden, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

De verksamheter som regionen driver i fastigheten påverkas inte av en försäljning. Enligt avtalet erbjuds regionen att hyra de lokaler som man i dag nyttjar för olika verksamheter. Hyran blir enligt förslaget 15,6 miljoner kronor per år, exklusive moms. Hyresvärden svarar för kostnader kring drift och underhåll inklusive värme och el.

Som köpare föreslås bolaget NV Samhällsfastigheter AB, som har bildats just för att förvalta och skapa utveckling av fastigheten. Bolaget ägs gemensamt av Offentliga Hus i Norden AB (publ) samt Reala Investeringar HT AB, som är en lokal investerare med förankring i Härnösand.

Avtalstecknande och frånträde sker under förutsättning att också regionfullmäktige säger ja till försäljningen vid sitt möte i juni.

För mer information, vänligen kontakta:

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande (S), telefon: 070-558 81 53

Hans Axelsson, fastighetschef Region Västernorrland, telefon: 076-101 93 26.

Fakta fastigheten Härnösand Fastlandet 2:60:

Fastigheten innehåller totalt ca 26 000 kvm uthyrbar yta och omfattar vad som i dagligt tal kallas Närvård Härnösand. Av den totala ytan nyttjar regionen cirka 14 000 kvm, samt externa hyresgäster knappt 1 000 kvm. Övriga ytor är för närvarande vakanta.

Priset är för överlåtelsen av fastigheten uppgår till 106 miljoner kronor. Bokfört värde hos regionen uppgår till 97 miljoner kronor.

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press