Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tidigare anställd anmäls till IVO efter bristande journalföring

2019-03-13 16:07

En person som tidigare arbetat inom Folktandvården i Region Västernorrland har inte skött journalanteckningarna korrekt. Regionen har därför beslutat att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Den tidigare medarbetaren har under tiden inom Region Västernorrland brustit i att på rätt sätt journalföra vissa av de behandlingar hen utfört på patienter.

Personen i fråga är skicklig i sin yrkesutövning och i den utredning som Folktandvården gjort och gör har man inte kunnat se några fall där patienterna inte fått den behandling de ska ha. Bristerna sitter i att hen inte antecknat och skött det administrativa arbete som legitimerad personal ska göra.

Eftersom den tidigare medarbetaren inte journalfört på rätt sätt har Region Västernorrland gjort en anmälan om riskindivid till Inspektionen för vård och omsorg.

Folktandvården har efter detta bland annat skärpt de egna rutinerna kring kontroller av journalföringen för att hädanefter kunna se direkt om någon inte uppfyller kraven för journalföring. Den person som förekommer i anmälan arbetar inte längre kvar i Region Västernorrland.


Vid frågor, vänligen kontakta:
Monica Uusitalo, chefläkare Folktandvården, tel: 070-306 90 04
Sofi Christensen, verksamhetschef specialisttandvården, tel: 072-233 49 40

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press