Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Västernorrland och Jämtland i gemensam satsning på industrin

2021-04-09 10:59

För att på sikt öka industrins konkurrenskraft går Region Västernorrland in som medfinansiär i SIMMITT, ett nytt industrinära projekt.

– Målet är att öka vår konkurrenskraft i regionen och skapa hållbar tillväxt inom vår viktiga basnäring, säger Maria Lidgren, tillväxtchef Region Västernorrland.

Omkring 11 procent av förvärvsarbetarna i Västernorrland arbetar inom tillverkningsindustrin. Små och medelstora industriföretag är viktiga för vår ekonomi.

Samverkan i mittregionen

Projektet heter Smart Industriell Modernisering i Mittregionen, SIMMITT, och är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Tillsammans satsar aktörerna 24 miljoner kronor med finansiering från EU:s regionalfond.

– Det här är en del av regeringens satsning på nyindustrialisering. I de tidigare lågkostnadsländerna i Asien har snabbt stigande lönekostnader samt problem med miljö, kvalitet och långa ledtider gjort svensk produktion av varor och tjänster mer konkurrenskraftig. Automation och digitalisering innebär också möjligheter för lönsam och hållbar produktion, men som ett litet eller medelstort företag kan det vara svårt att göra förflyttningen själv, säger Maria Lidgren.

Från idé till handlingsplan

Projektet baseras på en förstudie där ett urval industriföretag fått uppge sina behov och önskemål om konkurrenshöjande insatser. Kort beskrivet handlar det om att ta tillvara den digitala utvecklingen för att klara global konkurrens. Projektet kommer ha enskilda analyser med företag, workshops och kunskapshöjande insatser samt ge stöd i att förändra och anpassa företagens produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller. Det sker en snabb utveckling inom industrin idag och pandemin har accelererat behovet av den här typen av direkta insatser mot företag.

Under våren 2021 söker industriella samordnare från SIMMITT upp små och medelstora företag och industriföretag i regionen är också själva välkomna att ta kontakt. Målen är flera i satsningen, bland annat ska minst åtta workshop-serier genomföras ute på företag och omkring 35 företag ska ha deltagit i djupanalyser för att stärka sin konkurrenskraft. Den första workshop-serien startar i maj i Västernorrland. December 2022 avslutas projektet.

– Redan nu har vi en handfull företag som vi för dialog med. I uppstartsprogrammet som startar i maj kommer de att mötas av beprövad metodik och erfarna coacher inom produktionseffektivisering. Industriföretagen ska ta sig från idé till färdig handlingsplan, säger Kurt Scherl, industriell samordnare i projekt SIMMITT.

Läs mer om SIMMITT på www.rvn.se/simmitt

Industrins omställning

Region Västernorrland och Tillväxtverket fokuserar på tre stora utmaningar för svensk industri:

  • att ta vara på digitaliseringens möjligheter
  • att öka tillgången till rätt kompetens
  • att främja en hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi
     

Vid frågor, vänligen kontakta:

Maria Lidgren, tillväxtchef Region Västernorrland
maria.lidgren@rvn.se
070-190 44 14

Kurt Scherl, industriell samordnare SIMMITT
kurt.scherl@iuczgroup.se
073-827 89 95

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press