Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Västernorrlands nya utvecklingsstrategi ut på remiss

2019-04-17 16:43

Idag 17 april skickas förslaget om en ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland ut på remiss. Fram till den 30 september 2019 finns möjlighet att lämna synpunkter på innehållet.

– Förslaget till regional utvecklingsstrategi pekar ut vilka målområden och prioriteringar vi gemensamt ska ta sikte på för att nå resultat i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet, säger Glenn Nordlund, (S), regionstyrelsens ordförande. År 2030 ska Västernorrland som plats ha stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv, vara den plats som människor väljer för att leva och besöka och inte minst vara den plats där företag och organisationer väljer att växa.

– Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut hur vi ska möta Västernorrlands utmaningar och på vilket sätt vi kan möta dessa med investeringar och satsningar för framtiden. Och vi, det är inte enbart Region Västernorrland utan det är kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, organisationer och civilsamhällets aktörer. Att åstadkomma resultat i det regionala tillväxtarbetet är inget en enskild aktör kan åstadkomma – utan det handlar om att ta ett gemensamt regionalt ledarskap och ha ett gott samarbete för att nå resultat, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör.


Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland (pdf)

Remissversionen av RUS och kartläggningar och analyser som utgör ett nuläge för strategin finns att hitta på Region Västernorrlands webbplats: https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsplanering/regional-utvecklingsstrategi/ny-regional-utvecklingsstrategi/

För mer information:
Välkommen att kontakta RUS-samordnare Frida Bergman om du har frågor. E-post: frida.bergman.de.flores@rvn.se


Om processen med den regionala utvecklingsstrategin

Processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland inleddes i början av 2018 med en kommundialog där politiker och tjänstepersoner från Region Västernorrland diskuterade utmaningar och behov med respektive kommun. Sedan dess har drygt 250 informations- och arbetsmöten genomförts i syfte att ta fram vision, målområden och prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet från 2020-2030. Två heldagsmöten har genomförts, en framtidsdag i juni 2018 och en workshop om prioriteringar i november 2018. Därutöver har invånare i Västernorrland kunnat dela med sig om sin bild av framtiden i Västernorrland, genom en enkätundersökning.

Om du vill skriva remissvar:

Remisstiden inleds 17 april och sista svarsdatum är 30 september 2019. I missivet på Region Västernorrlands webbplats, se länk ovan, finns både remissversion och missiv publicerat.

I missivet finns ett antal frågeställningar och förutom dessa går det naturligtvis bra att lämna övriga synpunkter.

Remissvaret ska skickas till regionaltillvaxt@rvn.se med rubriken Ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland.

Vad händer efter remisstidens slut:

När remisstiden är slut kommer remissvaren att gås igenom och inarbetas till en slutlig version.
En remisskonferens planeras till mitten av oktober, där representanter från RUS-arbetet kommer att beskriva vilka typer av synpunkter som lämnats in och hur dessa har inarbetats i dokumentet.

Efter remisskonferensen presenteras slutlig version för aktörerna i det regionala samverkansrådet och därefter bereds ärendet inom Region Västernorrland med syfte att ny RUS ska beslutas av regionfullmäktige i slutet av november 2019.