Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Ägarstyrning och uppsikt

2021-03-31 14:00

Granskning har gjorts av om det finns en fungerande ägarstyrning och om styrelsens uppsikt över regionens verksamheter är tillräcklig.

Granskningen har visat på otydligheter i den ägarstyrning som både Regionstyrelsen och Nämnden för hållbar utveckling har ett ansvar för. Beslut som borde ha hanterats av fullmäktige har även noterats. Uppsikten bedöms i stort som tillräcklig utifrån kommunallagens bestämmelser. Det saknas dock en sammanställning över vilka juridiska personer som regionen överlämnat verksamhet till eller samverkar med.

Läs revisionsrapporten här

Läs revisorerna skrivelse här