Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Intern kontroll

2021-04-07 13:10

Uppföljning har gjorts av vidtagna åtgärder utifrån 2018 års granskning av den interna kontrollen.

Granskningen har visat att de åtgärder som genomförts inte är tillräckliga. Riskanalyser, uppföljning och rapportering behöver fortfarande förbättras.

Läs revisionsrapporten här

Läs revisorernas skrivelse här