Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

2020-12-22 08:30

Granskning har gjorts av om arbetet motsvarar lag och föreskrifter.

Regionen har i stort en välfungerande krisplanering och en fungerande krisorganisation. Granskningen har samtidigt visat på vissa brister, bl.a. att lokala beredskapsplaner för smittskydd saknas vid sjukhusen. Det saknas vidare en sammanhållen kontinuitetsplanering. Inom området övning och utbildning samt risk- och sårbarhetsananalys behöver även utveckling ske.

Läs revisionsrapporten här

Läs revisorernas skrivelse här