Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Patientsäkerhet - inhyrd personal

2021-04-07 13:12

Granskning har gjorts av arbetet med patientsäkerhet vid anlitande av hyrpersonal.

Granskningen har visat att risker inom området har identifierats på en övergripande nivå. Det saknas dock gemensamma principer eller åtgärder för att hantera dem.

Läs revisionsrapporten här

Läs revisorernas skrivelse här