Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Projektstyrning

2020-12-22 08:30

Regionens styrning, uppföljning och kontroll av projekt har granskats.

Sammanfattningsvis bedömer vi att regionens projektstyrning behöver utvecklas, bland annat vad gäller uppföljning och kontroll. Den stickprovsgranskning som vi gjort indikerar en bristfällig efterlevnad av regionens projektmodell avseende roller, beslut och dokumentation.

Läs revisionsrapporten här

Läs revisorernas skrivelse här