Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Revisionsberättelse och slutlig granskning 2020

2021-04-19 08:29

Revisorerna har avlämnat 2020 års revisionsberättelse. Granskning har även gjorts av bokslut och årsredovisning 2020. Den grundläggande granskningen har dessutom slutförts.

En revisionsberättelse har överlämnats till Regionfullmäktige. Anmärkning har riktats mot Hälso- och sjukvårdsnämnden. Revisorerna har tillstyrkt att Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna.

Läs revisionsberättelsen här

Genomförd granskning av bokslut och årsredovisning har visat att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Läs revisionsrapporten här

Läs revisorernas skrivelse här

Den grundläggande granskningen har inriktats mot att bedöma om Regionstyrelsen och övriga nämnder har haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Resultatet redovisas i separata revisionsrapporter.

Läs revisionsrapporterna och revisorernas skrivelser här