Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hälsosamtal i skolan

I Västernorrland erbjuder skolsköterskorna barn och unga ett hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet. Hälsosamtalet genomförs utifrån ett länsgemensamt hälsofrågeformulär.

Hälsosamtalet är ett enskilt samtal mellan skolsköterska och elev för att göra eleven uppmärksam på sambandet mellan livsstil och hälsa, samt ge kunskap och uppmuntran i hälsofrämjande val.

Tack vare det gemensamma hälsofrågeformuläret blir informationen om barn och ungas hälsa samlad på skol-, kommun- och länsnivå.

Gemensam databas i länet

De anonyma resultaten från samtalen registreras i en databas. På så vis kan vi följa hälsoutvecklingen bland barn och unga.

Hälsofrågeformulär Västernorrland läsår 2018-19

Från och med läsåret 2018-19 har Västernorrlands elevhälsoenkät uppdaterats så att de innehåller frågorna från det nationella kvalitetsregistret för elevhälsans medicinska insats, EMQ.

Hälsofrågeformulär Västernorrland 2017-18

Samtalsmanual och analysstöd