Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fysisk aktivitet

Brist på fysisk aktivitet ökar risken för ett antal sjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet på minst en måttlig intensitet främjar både hälsa och välbefinnande. Fysisk aktivitet har också en bevisad sjukdomsförebyggande och behandlande effekt.

Forskningen har på senaste tid visat att stillasittande som till exempel långvarigt tv-tittande, datoranvändande, bilåkande med mera har en negativ inverkan på människors hälsa.

Fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och/eller behandla olika sjukdomstillstånd. För att förebygga ohälsa rekommenderas att utföra fysisk aktivitet med måttlig intensitet i sammanlagt minst 150 minuter/vecka eller fysisk aktivitet med hög intensitet i sammanlagt minst 75 minuter/vecka, i pass om minst 10 minuter. Man rekommenderar även att göra muskelstärkande fysisk aktivitet minst två gånger/vecka samt att undvika långvarigt stillasittande.

FaR (Fysisk aktivitet på Recept)

Metoden FaR ® (Fysisk aktivitet på Recept) innebär en ordination av individuellt doserad fysisk aktivitet grundad på patientens tillstånd och förmåga, inklusive uppföljning. Ordination på fysisk aktivitet kan användas både i förebyggande och behandlande syfte.