Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept är något Region Västernorrland arbetar med. Det finns idag ett stort behov av att förskriva fysisk aktivitet eftersom våra levnadsvanor blir mer och mer stillasittande.

Regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga och behandla en rad sjukdomar men våra levnadsvanor blir allt mer stillasittande. Det finns ett behov av att stimulera främst de som idag har en stillasittande fritid eller har låg fysisk aktivitet.

I Region Västernorrland ges inom ramen för folkhälsomedel stimulans för att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR) men förskrivningen skulle kunna öka påtagligt.

Det finns även ett behov av att utveckla och kvalitetssäkra FaR-verksamheten i samverkan mellan primärvården, specialistvården och föreningslivet/friskvårdsanläggningar.

Fysisk aktivitet - några frågor och svar (pdf)

Fysisk aktivitet - fakta för dig som vill veta mer (pdf)