Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Särskilda insatser för personer med psykisk och intellektuell funktionsnedsättning

Region Västernorrland samarbetar med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) och Västernorrlands Handikappidrottsförbund (VHIF) med åtgärder för att förebygga ohälsa hos personer med psykisk- och intellektuell funktionsnedsättning.

Att ändra vanor kan vara svårt för alla människor. För personer med psykisk funktionsnedsättning är hälsosamma levnadsvanor en extra utmaning. Genom stödinsatser från landstinget till RSMH ges föreningarna möjlighet till mer fysisk aktivitet och bättre matvanor för medlemmarna.

”PåGång” är en annan insats – som VHIF administrerar - för att få personer med psykisk- och intellektuell funktionsnedsättning mer fysiskt aktiva.