Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Krisorganisation under covid-19-pandemi

Här ges en övergripande beskrivning av den gällande krisledningsorganisationen i Region Västernorrland under pågående coronapandemi. Region Västernorrland beslutade den 15 december att gå upp i vad som kallas för förstärkningsläge.

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL)

Regionen har tre olika grader av extra beredskapsläge. Stabsläge är det lägsta extra beredskapsläget, vid svårare situationer går vi som nu in i förstärkningsläge, och den högsta nivån är katastrofläge.

En ledningsgrupp som kallas RSSL, Regionala särskilda sjukvårdsledningen, är aktiverad och leds av regiondirektör Åsa Bellander.

RSSL håller sig underrättad om läget och kan vidta åtgärder när det behövs.

Arbetsgrupper/projekt

Arbetsgrupper och projekt med speciella funktioner har skapats under arbetet med covid-19. 

  • vaccination
  • provtagning
  • materielförsörjning
  • läkemedel