Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Inköp och upphandling i Region Västernorrland

Region Västernorrland köper varor och tjänster för en stor del av sin budget. Alla varor och tjänster som köps måste upphandlas i konkurrens. De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bygger på krav som gäller inom hela EU.

Samma miljö- och kvalitetskrav gäller för den egna verksamheten för de leverantörer regionen anlitar. I regionens miljö-och energiplan finns ett avsnitt om upphandlingsfrågor.

Gå till aktuella upphandlingar (nytt fönster extern applikation)

Aktuella upphandlingar

Anbudsgivare som önskar erhålla information om pågående upphandlingar och hämta förfrågningsunderlag hänvisas till opic.com

Vänligen kontakta upphandling@rvn.se vid eventuella frågor eller funderingar.

Vem gör upphandlingarna?

Uphandlingsenhetens uppdrag är att i nära samverkan med verksamheterna samordna och genomföra upphandlingar som ur affärs-, logistik- och miljösynpunkt är optimala för regionen.

Avdelningen upphandlar förbrukningsartiklar och utrustning till sjukvården, läkemedel, service- och konsulttjänster.