Inköp och upphandling i Region Västernorrland

Region Västernorrland köper varor och tjänster för en stor del av sin budget. Alla varor och tjänster som köps måste upphandlas i konkurrens. De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bygger på krav som gäller inom hela EU.

Samma miljö- och kvalitetskrav gäller för den egna verksamheten för de leverantörer regionen anlitar. I regionens miljö-och energiplan finns ett avsnitt om upphandlingsfrågor.

Aktuella upphandlingar (opic.com)

Aktuella upphandlingar

Anbudsgivare som vill få information om pågående upphandlingar och hämta förfrågningsunderlag hänvisas till opic.com.

Vid eventuella frågor eller funderingar, skicka ett e-postmeddelande till: upphandling@rvn.se.

Vem gör upphandlingarna?

Uphandlingsenhetens uppdrag är att i nära samverkan med verksamheterna samordna och genomföra upphandlingar som ur affärs-, logistik- och miljösynpunkt är optimala för regionen.

Avdelningen upphandlar förbrukningsartiklar och utrustning till sjukvården, läkemedel, service- och konsulttjänster.


Tillbaka till toppen