Materielförsörjning under covid-19-pandemi?

Här samlar vi information om vilken typ av material vi har brist på och var du ska vända dig om du vill stötta regionens arbete.

Tillgång till skyddsmaterial är för närvarande god

Tack till alla företag och privatpersoner som levererat skyddsmaterial till vårdpersonalen och därmed hjälpt regionen i arbetet med att förhindra vidare spridning av smitta och bedriva vård till följd av covid-19.

Tillgången till skyddsmaterial i regionen är för närvarande god. Vår bedömning är att vi fortsatt tillsammans med våra befintliga leverantörer kan säkerställa en fullgod materialförsörjning inom vården.


Tillbaka till toppen