Analysportal norr

Analysportal norr är en gemensam webbportal som gör det lättare att del av fakta, statistik och analys för Sveriges fyra nordligaste regioner (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten).

Webbportalen är framtagen för att göra analys- och statistikmaterial mer tillgängligt och ge en samlad överblick över norra Sveriges utveckling – nuläge, utmaningar och möjligheter.

Analysportal norr är tänkt att underlätta för analytiker vid samverkan kring olika typer av statistik och analys. Även för andra aktörer som verkar över flera regioner förenklas inhämtningen av information genom webbportalen, där analysunderlag publiceras under specifika ämnesområden.

Webbportal analysportalnorr.se


Tillbaka till toppen