Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Projektets mål

Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt genom att nyttja tekniska landvinningar och på så sätt lösa problem som tidigare varit omöjliga, det vill säga ge mer patientsäker vård till fler invånare på ett kostnadseffektivt sätt.

Effektmål

Detta projekt digitaliserar Region Västernorrlands Primärvård och lägger grunden för vidare möjligheter till förbättringar både vad gäller patient nöjdhet, personal nöjdhet samt ekonomiska vinster

Projektets mål

1. Minst 10 digitala tjänster etableras och utvecklas för att öka tillgängligheten till offentlig och privat vård.

2. Ökad kompetens vid hälsocentralerna för att förbättra kapaciteten och effektiviteten genom införande av digitaliserad hälsovård. Mäts genom följande:
*Antal personer (personal) på HC som fått fördjupad kompetens att använda digitala tjänster är minst 200 st.
*Antal patienter på HC som fått grundläggande kompetens att använda digitala tjänster är minst 10 000 st.

3. Ökad kompetens för vårdsökande att använda digitala tjänster i vården.
*Antal besök via digitala tjänster (minst 90 000)

4. Projektets aktiviteter ska minska behov av transporter till vårdbesök
*CO2 minskning som följd minskat resande. 2018-2021 statistik tas fram i projektet. Kan beräknas från antalet distansvårdskontakter.

5. Öka jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering inom vården
*Antal män och kvinnor (före-efter) 2018-2021 statistik tas fram i projektet, finns tillgängligt i dagens system
*Patientstruktur primärvårdsjour- före efter mätning av relation tätort -glesbygd 2018-2021 statistik tas fram i projektet, finns tillgängligt i dagens system