Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Namnbyte till Region Västernorrland

Den 1 februari 2018 bytte Landstinget Västernorrland namn till Region Västernorrland. Bakgrunden är att vi under 2017 tog över det statliga regionala utvecklingsansvaret. Vi bildade då formellt en region.

Den 1 januari 2017 tog landstinget över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen Västernorrland. Det innebär att vi har flera nya uppgifter, som till exempel regional infrastrukturplanering, den regionala utvecklingsstrategin och fördelning av statliga företags- och projektstöd. Den 1 februari 2018 fullföljde vi arbetet med regionbildningen genom att byta namn till Region Västernorrland.

E-postadresser

Våra e-postadresser slutar nu med @rvn.se istället för @lvn.se. För att säkerställa att du kan kontakta oss så vidarebefordras e-postmeddelanden från våra gamla e-postadresser till @rvn.se.

Uppdatera gärna dina sändlistor till de aktuella e-postadresserna om du har regelbunden kontakt med oss på Region Västernorrland.

Vår webbplats

Den 1 februari bytte vi webbadress till www.rvn.se. För att inga länkar ska brytas på interna och externa webbsidor så länkar vår gamla webbadress vidare till vår nya. Det gäller också alla delwebbplatser och slashadresser.

Det innebär att du kan vara trygg med att du hittar vår webbplats även efter namnbytet! 

Skyltar byts ut

I samband med namnbytet byter vi ut skyltarna till våra fastigheter. Vid bytet så tar vi tillfället i akt att producera mer tydliga och enhetliga skyltar för hela verksamheten. Samtidigt kommer de nya skyltarna och belysningen att vara mer energieffektiva.

Arbetet påbörjades den 1 februari och kommer att genomföras successivt. 

Kallelser, fakturor och annat material

Våra kallelser, fakturor, kuvert och annat kommunikationsmaterial anpassas med vår nya logotyp så det syns att det kommer från Region Västernorrland. För att uppnå en kostnadseffektiv förflyttning så kommer gammalt material att fasas ut. Det innebär att du fortfarande kan se foldrar eller annat kommunikationsmaterial med Landstinget Västernorrlands gamla logotyp under en period efter namnbytet.