Ny byggnad för onkologen, en fiktiv bild som visar byggnadens nya entré
Ny byggnad för onkologen, en fiktiv bild som visar byggnadens nya entré

Tillbyggnad onkologkliniken Sundsvall

En tillbyggnad för onkologmottagning och dagvård i Sundsvall pågår sedan oktober/november år 2020. Arbetet beräknas kosta totalt 165 miljoner kronor och ska vara färdig att tas i bruk första halvåret av år 2023.

Utbyggnaden om fattar ca 4000 kvadratmeter och byggs i sjukhusets nordvästra del.

Stort fokus läggs på att lokalerna ska vara hållbara, energieffektiva och erbjuda såväl en god vårdmiljö som arbetsmiljö. I projektet ingår

  • Dagvårdsavdelning
  • Mottagning med undersöknings- och akutrum
  • Expeditioner och personalutrymmen
  • Ny besöksentré
  • Ny koppling mot mammografin och strålbehandling
  • Nytt fläktrum och nya tekniska system

 

 


Tillbaka till toppen