Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Så här jobbar Patientnämnden-Etiska nämnden

Patientnämnden-Etiska nämnden består av politiker. Den ska hjälpa enskilda patienter med råd och stöd samt bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Kopplat till nämnden finns ett etiskt råd.

Nämndens tjänstemän kan ge dig information om dina möjligheter, reda ut problem och försöka hjälpa dig att få de kontakter du behöver inom sjukvården. De kan även informera om Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen.

Inkomna synpunkter bidrar till förbättring

Nämnden ska låta ansvariga i vården få veta vilka iakttagelser och avvikelser som är av betydelse för patienternas vård och trygghet. Dina synpunkter eller klagomål kan på så sätt hjälpa andra och förbättra kvaliteten inom vården.

Varje år sammanställer nämnden ett antal rapporter, där de analyserar de klagomål och synpunkter som har kommit in.

2020

Från klagomål till förbättring 2020.pptx

Delanalys tillgänglighet 2019.pdf

Hur patienter med psykisk ohälsa upplever kontakt med vården 2020.pdf

2019

Infoblad - Vad kan patientnämnden göra (pdf)

Synpunkter och klagomål i primärvården (pdf)

Barn och närståendes upplevelse av kontakt med vården (pdf)

Information och delaktighet, del av gemensam analys med IVO (pdf)

Fullmakt för ärende Patientnämnden fyllbar (pdf)

Synpunkter eller klagomål till Patientnämnden fyllbar (pdf)

Reseräkning stödperson (pdf)

Stödpersonsrapport fyllbar blankett (pdf)

2018

Synpunkter och klagomål gällande bemötande (pdf)

Synpunkter och klagomål gällande tillgänglighet (pdf)

Patientnämndsverksamhet i kommunerna

I kommunerna bedrivs hälso- och sjukvård och allmän omvårdnad vid t.ex. sjukhem och servicehus. Även för denna verksamhet ska det finnas nämnder med uppgift att hjälpa och stödja patienter/boende. Samtliga kommuner har överlåtit till regionens patientnämnd att svara för patientnämndsverksamheten. 

Dialog med vården

Patientnämnden - Etiska nämnden är inget övervakande organ och har inga disciplinära befogenheter. Via nämndens kansli får du råd om hur du kan gå vidare med ditt ärende. I första hand försöker nämnden ge råd, informera, ordna kontakter, föreslå lösningar, diskutera och reda ut eventuella missförstånd.

Stödperson inom psykiatrin

Den som tvångsvårdas inom psykiatrin har rätt att få en stödperson, en medmänniska som kan vara ett stöd. Det är patientnämnden i samarbete med patienten och vårdpersonalen som utser stödpersonen. Precis som personal inom vården har nämndens politiker och tjänstemän tystnadsplikt.

Anmälan

Utifrån din kontakt med nämnden kan ärendet i vissa fall kan det bli aktuellt för dig att anmäla till något centralt organ, exempelvis

Patientförsäkringen
Läkemedelsförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Blanketter för anmälan finns hos Patientnämnden-Etiska nämnden eller på respektive organs webbplats (se länkar ovan). Hos Patientnämnden-Etiska nämnden kan du också få veta mera om vilka regler som gäller. Nämndens kansli kan hjälpa dig med din anmälan.

Regionens Etiska Råd

Regionens Etiska Råd i Västernorrland är ett organ som har till uppgift att vara sakkunniga till Patientnämnden-Etiska nämnden 

Se länk i sidans högerkant för kontaktformulär och information.