Vaccination

Sammankallande: Anna Söderlind, apotekare, Läkemedelsenheten, Härnösand

Ordförande: Hans Boman, smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, Sundsvall

Anette Sjöstedt, barnläkare, Barn- och ungdomskliniken, Sundsvalls sjukhus

Eva-Britt Isaksson, verksamhetschef, Skolhälsovården, Timrå kommun

Maria Engström, upphandlare, Upphandlingsenheten, Härnösand


Adjungerade:

Anna Bäckström, mödrahälsovårdsöverläkare, Folkhälsa och Vårdval

Helena Johansson, skolläkare, Sundsvalls kommun

Håkan Ekvallinfektionsläkare, Infektionskliniken, Sundsvalls sjukhus

Sofia Persson, ST-läkare, Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus


Tillbaka till toppen