Miljö och folkhälsa

Miljö, hållbar utveckling och folkhälsa är frågor som engagerar alla invånare i länet. Att hantera både miljön och vår hälsa varsamt är en viktig del i en regional hållbar utveckling - både i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Ett viktigt övergripande uppdrag är att öka andelen förnybar energi samt att få företag och offentlig verksamhet att effektivisera sin användning av energi och spara på våra naturresurser. I arbetet samverkar regionen med andra myndigheter och organisationer.

Inom området folkhälsa bedrivs ett strategiskt arbete för att stimulera och utveckla folkhälsoarbetet i länet genom att:

  • Följa upp, analysera och förmedla befolkningens hälsoutveckling.
  • Utarbeta underlag för politiska beslut och beställningar till hälso- och sjukvården samt ge stöd när nya metoder och program införs i vården.

Läs mer om folkhälsoarbetet i Region Västernorrland på sidan för Regionens folkhälsoarbete.

Kontakt

Sofia Mackin, hållbarhetschef

Telefonnnummer: 070-283 11 48
E-postadress: sofia.mackin@rvn.se

För almänna frågor om folkhälsa, skicka e-post till:
folkhalsa@rvn.se


Tillbaka till toppen