Tillväxt

Tillväxtverksamhetens uppdrag bidrar till att företag och entreprenörskap kan stärkas, att nya företag etableras och att det finns tillgång till kapital för företagens behov.

Tillväxtverksamheten ser också till att det finns goda miljöer för innovationer och att näringslivet inkluderas i samverkan för regionens utveckling.

Vi har även ansvar att ta fram och följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som är ett övergripande strategidokument för Västernorrlands framtida utveckling.

Inom tillväxtverksamheten arbetar tre enheter med frågor som: regional planering och infrastruktur, stöd och finansiering till företag samt kompetensförsörjningsfrågor

Kontakt

Maria Lidgren, verksamhetsväxtchef

Telefonnummer: 0611-803 94, 070-190 44 14
E-postadress: maria.lidgren@rvn.se

För frågor om tillväxt, skicka e-post till regionaltillvaxt@rvn.se


Tillbaka till toppen