Kultur och bildning

Kultur och bildningsverksamheten arbetar med att stödja kultur och kulturarv, konst och biblioteksverksamhet i Västernorrland. Inom verksamhetsområdet finns också tre folkhögskolor.

Konst och kulturupplevelser är viktiga för människors välfärd och välbefinnande. Konst och kulturupplevelser främjar hälsa och ett rikt liv – och har även en rehabiliterande kraft. Kulturliv, folkbildning och föreningsliv ger också människor möjligheter till eget skapande och lärande.

Läs mer om vårt uppdrag på Region Västernorrland - Kultur, konst och bibliotek (rvn.se)

Kontakta oss
HansOlov Furberg, verksamhetschef
E-postadress: hans.olof.furberg@rvn.se

Maria Oldenmark, kulturchef
E-postadress: maria.oldenmark@rvn.se


Tillbaka till toppen