Patologi och cytologi

Enhetens huvudsakliga uppgift är att svara för all histopatologisk och cytologisk diagnostik samt ansvara för all bårhus- och obduktionsverksamhet inom regionen. Inom enheten finns även kansliet för den gynekologiska cellprovskontrollen.

Laboratoriet, diagnostiken och obduktionsverksamheten är lokaliserad till Sundsvalls sjukhus, medan bårhusen även finns på Sollefteå sjukhus, Örnsköldsviks sjukhus och Härnösands sjukhus.

Sedan år 2000 är verksamheten ackrediterad av SWEDAC enligt SS-EN ISO 15189:2012 i

Patologi och cytologi - provtagningsanvisningar och hantering

Våra öppettider

Laboratoriet har öppet:

Måndag-Fredag 07.00-16.00

Sekretariatet har öppet:

Måndag-Fredag 08.00-16.00

Kontakt

Förfrågningar av provsvar 060-18 13 00

Sekretariat 060-18 13 08, 060-18 13 14

Histopatologiska laboratoriet 060-18 13 12

Cytologiska laboratoriet 060-18 13 20

Gynekologiska cellprovskontrollen 060-18 13 15

Obduktion/Bårhuset, Sundsvall 060-18 13 29

Biobanksansvarig, Jeanette Sundström 060-18 13 12

Enhetschef, Ingela Pirttilä 060-18 13 13 (ingela.pirttila@rvn.se)

Fax

060-18 13 25

Adress

Länsverksamhet Patologi och Cytologi
Sundsvalls sjukhus
851 86 Sundsvall


Tillbaka till toppen