Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hälsocentralerna

Om du blir sjuk eller gör dig illa så finns vi till för dig. Den regionägda primärvården är organiserad inom förvaltningen Hälsocentralerna i Region Västernorrland.

Det finns 21 hälsocentraler som drivs av Region Västernorrland. Information om just din hälsocentral hittar du på 1177 Vårdguiden (1177.se).

Regionens primärvård omsätter ca 800 miljoner kronor och har cirka 780 medarbetare inklusive visstidsanställda (2018-10). Vi ägs av Region Västernorrland.

Uppdraget är att på lika och jämställda villkor tillhandahålla en nära hälso- och sjukvård till länsinvånarna, utan avgränsning vad gäller sjukdom, ålder eller patientgrupper.

I primärvården erbjuds vård som inte kräver sjukhusens särskilda kompetens eller omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården.

Vid våra hälsocentraler finns familjeläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral, kuratorer, psykologer, mödrahälsovård och rehabilitering. 

Vi erbjuder akut och planerad mottagning och hembesök. Familjeläkare ansvarar också för läkarinsatser vid särskilda boenden. På icke kontorstid och helger svarar Sjukvårdsrådgivningen (SVR) och Primärvårdsjouren för vår akutverksamhet.

Förvaltningens organisation

Den regiondrivna primärvården består av fyra verksamhetsområden för hälsocentralerna och fem verksamhetsområden för särskilda uppdrag inklusive Österåsen.

Verksamhetsområde Hälsocentral
Örnsköldsvik, Ådalen, Sundsvall/Härnösand och Sundsvall/Ånge

Särskilda uppdrag
Mödravårdscentralerna och ungdomsmottagningarna, 1177 Vårdguiden, Psykologenhet för föräldra- och barnhälsovård, Primärvårdsjouren och Österåsens Hälsohem.

Primärvårdens ledning
Vid Primärvårdens ledning arbetar primärvårdsdirektör och medarbetare inom landstingets närstödsorganisation där administratör, ekonomer, HR-konsult,  informatör samt verksamhetsutvecklare finns representerade. 

Chef för regiondriven primärvård är primärvårdsdirektör Anna-Lena Lundberg.

Kontakt

Postadress: Hälsocentralerna i Region Västernorrland, 871 85 Härnösand 
Besöksadress: Storgatan 1, Regionens hus, Härnösand 
Telefon: 0611-800 00 (vx)
E-post:  primarvarden.vasternorrland@rvn.se

Söker du kontakt med vården

Via 1177 Vårdguiden (1177.se) kan du söka kontaktuppgifter till våra hälsocentraler. Du kan också ringa 1177 för att få råd om vård.

Hitta din hälsocentral eller mottagning på 1177 .se

Är du akut sjuk och i omedelbart behov av hjälp - ring 112