Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Forskning, utbildning och innovation (FUI)

Område forskning, utbildning och innovation har i uppdrag att utveckla och förvalta övergripande och gemensamma processer för forskning, utbildning och utveckling/innovation.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Tillhandahålla en god studiemiljö för studenter inom olika utbildningsprogram utgående från universitet och högskola
  • Vara ett kvalificerat metodstöd inom förbättringskunskap, förändringsledning, tjänsteutveckling och innovation
  • Säkerställa att regionens forskning bedrivs enligt gällande lagar och regler, tillhandahålla metodstöd inom vetenskaplig metodik/statistik samt handlägga och administrera regionens forskningsanslag. Området bedriver också egen forskning.
  • Bedriva aktiv samverkan med för regionen viktiga aktörer och intressenter inom FUI området

Välkommen att kontakta oss

Tf FUI-direktör
Eva Klingefors
0730-698 664

Enhetschef, enheten för Utbildning
Ingrid Hammarstrand
060-18 25 33
073-070 75 32

Tf Enhetschef, enheten för FoU
Ingrid Hammarstrand
060-18 25 33
073-070 75 32

Enhetschef, enheten för läkares utbildning och fortbildning
Jonas Lindbäck
0611-802 92

FUI-samordnare/Forskningshandläggare
Jeanette Sundberg
060-18 18 29
070-682 26 35

Studieadministratör
Linda Edlund
076-10 20 144