Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Forskning, utbildning och innovation (FUI)

Område forskning, utbildning och innovation har i uppdrag att utveckla och förvalta övergripande och gemensamma processer för forskning, utbildning, utveckling/innovation och folkhälsa. Området ansvarar också för tjänster inom IT, medicinteknik (MT) och telefoni. Området samordnar regionens digitaliseringsarbete samt leder arbetet med upphandling och implementering av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Samordna och koordinera regionens arbete med digitalisering och e-hälsa
  • Säkerställa hög kvalitet och säkerhet för alla tjänster inom IT och medicinteknik samt att leda denna utveckling i linje med verksamhetens behov
  • Ansvara för regionens projektkontor och systemförvaltning
  • Tillhandahålla en god studiemiljö för studenter inom olika utbildningsprogram utgående från universitet och högskola
  • Vara ett kvalificerat metodstöd inom förbättringskunskap, förändringsledning, tjänsteutveckling och innovation
  • Bedriva ett strategiskt arbete för att stimulera och utveckla folkhälsoarbetet i länet
  • Säkerställa att regionens forskning bedrivs enligt gällande lagar och regler, tillhandahålla metodstöd inom vetenskaplig metodik/statistik samt handlägga och administrera regionens forskningsanslag. Området bedriver också egen forskning.
  • Bedriva aktiv samverkan med för regionen viktiga aktörer och intressenter inom FUI området

Välkommen att kontakta oss

FUI-direktör
Jonas Appelberg
070-562 12 44

Verksamhetschef IT
Vakant - kontakta Jonas Appelberg

Verksamhetschef Medicinsk Teknik
Sven-Göran Öhlén
0620-197 16
070-586 85 54

Enhetschef, enheten för Utbildning
Ingrid Hammarstrand
060-18 25 33
073-070 75 32

Enhetschef, enheten för FoU
Jonas Appelberg
070-562 12 44

Enhetschef, enheten Utveckling och Innovation
Linda Johansson
070-251 70 20

Enhetschef, enheten för Folkhälsa
Peter Möllerswärd
0660-895 88
070-340 65 88

Enhetschef, enheten för AT-läkare
Henrik Salo
0611-802 92
070-263 97 88

FUI-samordnare/Forskningshandläggare
Jeanette Sundberg
060-18 18 29
070-682 26 35

Studieadministratör
Linda Edlund
076-10 20 144