FoUU

Forskning, Utbildning och Innovation utgör ett stöd för utveckling, digitalisering och kunskapsstyrning i Region Västernorrland.

Vi ansvarar också för infrastruktur och processer för Umeå universitets läkarutbildning, läkares AT- och ST- utbildning samt verksamhetsförlagd utbildning.

Inom avdelningen utvecklas mål, strategier och planer för regionens FUI-arbete, baserat på regionens krav och behov. Uppdraget är såväl strategiskt som operativt till sin karaktär.

Verksamheten FUI består av enheterna:

  • Enheten för Läkares utbildning och Fortbildnin
  • Enheten för Forskning och utveckling
  • Enheten för Utbildning
  • Enheten för Utveckling och Innovation

Kontaktinformation

Sofie Lidehäll, tillförordnad FUI-direktör

E-postadress: sofie.lidehall@rvn.se
Telefonnummer: 072-209 53 20

Ingrid Hammarstrand, enhetschef, enheten för utbildning

E-postadress: ingrid.hammarstrand@rvn.se
Telefonnummer: 060-18 25 33, 073-070 75 32

Ingrid Hammarstrand, tillförordnad enhetschef, enheten för FoU

E-postadress: ingrid.hammarstrand@rvn.se
Telefonnummer: 060-18 25 33, 073-070 75 32

Jonas Lindbäck, enhetschef, enheten för läkares utbildning och fortbildning

E-postadress: jonas.lindback@rvn.se
Telefonnummer: 0611-80292, 070-3572588

Jeanette Sundberg, FUI-samordnare/forskningshandläggare

E-postadress: jeanette.sundberg@rvn.se
Telefonnummer: 060-18 18 29, 070-682 26 35

Linda Edlund, studieadministratör

E-postadress: Linda Edlund
Telefonnummer: 076-10 20 144


Tillbaka till toppen