Utbildning

Enheten för Utbildning är en samlad enhet för:

  • Medicinsk biblioteksverksamhet
  • Umeå universitets läkarutbildning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Umeå universitet, Mittuniversitetet (MiUn) samt Luleå tekniska universitet (LTU)
  • Vårdrelaterad färdighetsträning, medicinsk simulering samt utbildning i hjärt- lungräddning (HLR)

Kontaktinformation

Ingrid Hammarstrand, enhetschef, enheten för utbildning
Telefonnummer: 060-18 25 33
e-postadress: ingrid.hammarstrand@rvn.se


Tillbaka till toppen