Sterilteknisk verksamhet

Sterilteknisk verksamhet har i uppdrag att ansvara för sjukvårdens sterilverksamhet inom Region Västernorrland.

Ansvaret omfattar sterilisering och utleverans av sterila instrument till samtliga sjukvårdande enheter inom Region Västernorrland.

Vår verksamhet

Verksamhetens produktion utförs vid sjukhusens steriltekniska enheter i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Våra kunder

Våra interna kunder är Region Västernorrlands alla sjukvårdande enheter. De största kunderna är de opererande enheterna. Externa kunder består av kommuner och privata vårdgivare.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetside är att med rätt kompetens, hög kvalitet och effektivitet utveckla en kostnadseffektiv organisation, som sätter kunden och medarbetarna i centrum samt uppfyller de krav som ställs på den steriltekniska verksamheten.


Tillbaka till toppen