Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Sterilteknisk verksamhet

Sterilteknisk verksamhet har i uppdrag att ansvara för sjukvårdens sterilverksamhet inom Region Västernorrland.

Ansvaret omfattar sterilisering och utleverans av sterila instrument till samtliga sjukvårdande enheter inom Region Västernorrland.

Vår verksamhet

Huvuddelen av produktionen utförs vid sjukhusens steriltekniska enheter i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Vid två operationsavdelningar finns dessutom möjlighet att sterilisera instrument för akut bruk.

Våra kunder

Våra interna kunder är Region Västernorrlands alla sjukvårdande enheter. De största kunderna är de opererande enheterna. Externa kunder består av kommuner och privata vårdgivare.

Vår framtidsvision

Vår framtidsvision är att skapa och utveckla en kostnadseffektiv organisation med rätt kompetens, som sätter kunden och medarbetarna i centrum samt att uppfylla de krav som ställs på sterilteknisk verksamhet.