Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten har det övergripande ansvaret för regionens sjukvårdsförsörjning av läkemedel samt är ett stöd till sjukvårds-förvaltningarna inom läkemedelsförsörjningsområdet. Arbetar med att ge strategiskt och administrativt stöd i läkemedelsfrågor. Tjänsten Skötsel av läkemedelsförråd (SALF) utförs av anställda inom Läkemedelsenheten. Enheten har en nära samverkan med och ger administrativt stöd till regionens Läkemedelskommitté.

I Läkemedelsenheten ingår:

Lena Wiberg, enhetschef, Läkemedelsenheten, Härnösand

Mobilnummer: 070-208 08 16
E-postadress: lena.wiberg@rvn.se

Anna Berglin, informationsapotekare, läkemedelsgenomgångar, Sundsvall

Mobilnummer: 073-067 77 36
E-postadress: anna.berglin@rvn.se

Maria Book, informationsapotekare, ordnat införande, Sundsvall

Mobilnummer: 070-191 75 31
E-postadress: maria.book@rvn.se

Ulf Lindahl. informationsapotekare, läkemedelsstatistik, Härnösand

Mobilnummer: 073-618 67 16
E-postadress: ulf.lindahl@rvn.se

Ida Zakrisson, informationsapotekare, ordnat införande, Örnsköldsvik

Mobilnummer: 073-059 97 12
E-postadress: ida.zakrisson@rvn.se

Niclas Svensson, ekonom, läkemedelsstatistik, -budget och -kostnader, Härnösand

Mobilnummer: 073-275 33 51
E-postadress: niclas.svensson@rvn.se

Ida Eliasson Viklund, administratör, Läkemedelsenheten, Härnösand

Mobilnummer: 073-617 98 39
E-postadress: ida.eliasson.viklund@rvn.se

Läkemedelsförsörjning och -hantering

Elisabet Pokosta, chefsapotekare, ansvarig för regionens sjukhusapoteksfunktion, Härnösand/Sundsvall

Mobilnummer: 070-241 40 26
E-postadress: elisabet.pokosta@rvn.se

Anna Söderlind, apotekare, läkemedelsförsörjning, upphandling läkemedel, Sundsvall

Mobilnummer: 070-191 87 87
E-postadress: anna.soderlind@rvn.se

Carina Nilsson, receptarie, kvalitetsgranskning, läkemedelshantering, Örnsköldsvik

Mobilnummer: 073-270 40 79
E-postadress: carina.nilsson2@rvn.se

Anna Smedlund Eriksson, informationssjuksköterska, läkemedelshantering, Sundsvall

Mobilnummer: 073-089 29 40
E-postadress: anna.smedlund.eriksson@rvn.se 

SALF Örnsköldsvik och Sollefteå

Katarina Häggström, receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Örnsköldsvik

Mobilnummer: 073-708 43 60
E-postadress: katarina.haggstrom@rvn.se 

Emma Melin, receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Örnsköldsvik

Mobilnummer: 073-381 45 25
E-postadress: emma.melin@rvn.se 

SALF Sundsvall

Maria Ryd, receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall

Mobilnummer: 073-047 34 98
E-postadress: maria.ryd@rvn.se

Camilla Knutar Jansson, receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall

Mobilnummer: 073-841 43 26
E-postadress: camilla.knutar.jansson@rvn.se

Caroline Lindberg, eceptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall

Mobilnummer: 073-089 36 71
E-postadress: caroline.lindberg@rvn.se 

Erika Nyström, receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall

Mobilnummer: 073-089 25 56
E-postadress: erika.nystrom@rvn.se 

Håkan Stafrin, läkemedelsadministratör, skötsel av läkemedelsförråd, Sundsvall

Mobilnummer: 073-089 43 01
E-postadress: hakan.stafrin@rvn.se

Leah Thellbro, apotekare, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall

Mobilnummer: 073-089 42 50
E-postadress: leah.thellbro@rvn.se 

Oxana Thörnberg, receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall

Mobilnummer: 072-454 21 32
E-postadress: oxana.thornberg@rvn.se

Läkemedelskommitténs informationsläkare

Maria Lindström, ordförande Läkemedelskommittén, familjeläkare, Sundsvall

E-postadress: maria.alsen.lindstrom@rvn.se 

Maria Cajmatz, informationsläkare, familjeläkare, Sundsvall

E-postadress: maria.cajmatz@rvn.se

Ulrika Edström, informationsläkare, överläkare geriatrik, Örnsköldsvik

E-postadress: ulrika.edstrom@rvn.se


Tillbaka till toppen