Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten arbetar bland annat med administrativt stöd till länets läkemedelskommitté.

I Läkemedelsenheten ingår:

Lena Wiberg
Tf. Enhetschef, Läkemedelsenheten, Härnösand
070-208 08 16,lena.wiberg@rvn.se

Anna Berglin
Informationsapotekare, läkemedelsgenomgångar, Sundsvall
073-067 77 36, anna.berglin@rvn.se

Maria Book
Informationsapotekare, ordnat införande, Sundsvall
070-191 75 31, maria.book@rvn.se

Ulf Lindahl
Informationsapotekare, läkemedelsstatistik, Härnösand
073-618 67 16, ulf.lindahl@rvn.se

Niclas Svensson
Ekonom, läkemedelsstatistik, -budget och -kostnader, Härnösand
073-275 33 51, niclas.svensson@rvn.se

Läkemedelsförsörjning och -hantering

Elin Widegren
Apotekare, samordnare läkemedelsförsörjning, Härnösand
076-112 66 81, elin.widegren@rvn.se

Anna Söderlind
Apotekare, läkemedelsförsörjning, upphandling läkemedel, Sundsvall
070-191 87 87, anna.soderlind@rvn.se

Carina Nilsson
Receptarie, kvalitetsgranskning, läkemedelshantering, Örnsköldsvik
073-270 40 79, carina.nilsson2@rvn.se

Maria Vestman
Informationssjuksköterska, läkemedelshantering, Sundsvall
072-247 19 95, maria.vestman@rvn.se

Oxana Thörnberg
Receptarie, projektledare skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall, 072-454 21 32, oxana.thornberg@rvn.se

Ida Zakrisson
Apotekare, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Örnsköldsvik
073-059 97 12, ida.zakrisson@rvn.se

Katarina Häggström
Receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Örnsköldsvik
katarina.haggstrom@rvn.se 

Läkemedelskommitténs informationsläkare

Maria Lindström
Ordförande Läkemedelskommittén, familjeläkare, Sundsvall, maria.alsen.lindstrom@rvn.se 

Maria Cajmatz
Informationsläkare, familjeläkare, Sundsvall, maria.cajmatz@rvn.se

Ulrika Edström
Informationsläkare, överläkare geriatrik, Örnsköldsvik, ulrika.edstrom@rvn.se