Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten har det övergripande ansvaret för regionens sjukvårdsförsörjning av läkemedel samt är ett stöd till sjukvårds-förvaltningarna inom läkemedelsförsörjningsområdet. Arbetar med att ge strategiskt och administrativt stöd i läkemedelsfrågor. Tjänsten Skötsel av läkemedelsförråd (SALF) utförs av anställda inom Läkemedelsenheten. Enheten har en nära samverkan med och ger administrativt stöd till regionens Läkemedelskommitté.

I Läkemedelsenheten ingår:

Lena Wiberg
Enhetschef, Läkemedelsenheten, Härnösand
070-208 08 16,lena.wiberg@rvn.se

Anna Berglin
Informationsapotekare, läkemedelsgenomgångar, Sundsvall
073-067 77 36, anna.berglin@rvn.se

Maria Book
Informationsapotekare, ordnat införande, Sundsvall
070-191 75 31, maria.book@rvn.se

Ulf Lindahl
Informationsapotekare, läkemedelsstatistik, Härnösand
073-618 67 16, ulf.lindahl@rvn.se

Niclas Svensson
Ekonom, läkemedelsstatistik, -budget och -kostnader, Härnösand
073-275 33 51, niclas.svensson@rvn.se

Ida Eliasson Viklund
Administratör, Läkemedelsenheten, Härnösand
073- 617 98 39, ida.eliasson.viklund@rvn.se

Läkemedelsförsörjning och -hantering

Elisabet Pokosta
Chefsapotekare, ansvarig för regionens sjukhusapoteksfunktion, Härnösand/Sundsvall 
070-241 40 26, elisabet.pokosta@rvn.se

Anna Söderlind
Apotekare, läkemedelsförsörjning, upphandling läkemedel, Sundsvall
070-191 87 87, anna.soderlind@rvn.se

Carina Nilsson
Receptarie, kvalitetsgranskning, läkemedelshantering, Örnsköldsvik
073-270 40 79, carina.nilsson2@rvn.se

Anna Smedlund Eriksson
Informationssjuksköterska, läkemedelshantering, Sundsvall
073-089 29 40, anna.smedlund.eriksson@rvn.se 

SALF Örnsköldsvik och Sollefteå

Katarina Häggström
Receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Örnsköldsvik
073-708 43 60, katarina.haggstrom@rvn.se 

Ida Zakrisson
Apotekare, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Örnsköldsvik
073-059 97 12, ida.zakrisson@rvn.se

SALF Sundsvall

Maria Ryd
Receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall
073-047 34 98, maria.ryd@rvn.se

Camilla Knutar Jansson
Receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall
073-841 43 26, camilla.knutar.jansson@rvn.se

Caroline Lindberg
Receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall
073-089 36 71, caroline.lindberg@rvn.se 

Erika Nyström
Receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall
073-089 25 56, erika.nystrom@rvn.se 

Håkan Stafrin
Läkemedelsadministratör, skötsel av läkemedelsförråd, Sundsvall
073-089 43 01, hakan.stafrin@rvn.se

Leah Thellbro
Apotekare, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall
073-089 42 50, leah.thellbro@rvn.se 

Oxana Thörnberg
Receptarie, skötsel av läkemedelsförråd, läkemedelshantering, Sundsvall, 072-454 21 32, oxana.thornberg@rvn.se

Läkemedelskommitténs informationsläkare

Maria Lindström
Ordförande Läkemedelskommittén, familjeläkare, Sundsvall, maria.alsen.lindstrom@rvn.se 

Maria Cajmatz
Informationsläkare, familjeläkare, Sundsvall, maria.cajmatz@rvn.se

Ulrika Edström
Informationsläkare, överläkare geriatrik, Örnsköldsvik, ulrika.edstrom@rvn.se