IT

IT-verksamheten arbetar länsövergripande och har i uppdrag att vara stöd för Region Västernorrlands samtliga verksamheter. Verksamheten tillhandahåller tjänster inom IT-strategi, infrastruktur, drift, support och systemförvaltning.

Vårt mål är att säkerställa hög kvalitet och säkerhet inom alla IT-tjänster samt att samordna och leda IT-utveckling i linje med verksamhetens behov.

IT tillhör området IT, MT och digitalisering, vilka har ett övergripande ansvar att samordna regionens IT- och digitaliseringsarbete. Det ska kännas spännande att tillsammans bygga framtidens tjänster för att möta våra invånares behov och stötta hälso- och sjukvården med det övergripande syftet: att skapa mer tid för vård!

Till medarbetare IT berättar

Kontaktuppgifter

Markus Olsson, verksamhetschef IT
markus.olsson1@rvn.se
Telefon: +4660181257


Tillbaka till toppen