Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Länsverksamhet Habilitering

Habiliteringsverksamheten har till uppgift att ge dig som har funktionsnedsättning bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället.

Inom Länsverksamheten Habilitering arbetar olika yrkesgrupper i team för att ge utredning, behandling, utbildning samt information och rådgivning. Vi ska med våra insatser ge stöd och underlätta vardagen för våra patienter. Familj, anhöriga och andra viktiga personer patientens omgivning kan också få stöd från oss.

Länsverksamhetschef är Hans Vikström.

Våra målgrupper

Målgruppen är patienter med betydande och varaktig funktionsnedsättning förorsakad av utvecklingsstörning, medfödda eller förvärvade sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet samt personer med autismspektrumstörning.

Brukarorganisationer

Regelbundna möten i Brukarrådet är ett viktigt forum för att utbyta information och diskutera gemensamma frågor. Vårt gemensamma mål är en väl fungerande Habilitering.

Brukarrådsmöten hålls ca 2 ggr/år och då träffas representanter från Länsverksamhet Habilitering och brukarorganisationerna:

Attention

Autism & Aspergerföreningen i Västernorrland

FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)

Hjärnkraft

RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar)

Kursverksamhet för föräldrar och nätverk

Kurskatalog finns numera på webbplatsen 1177.se

Hitta Habiliteringsmottagningarna på 1177.se

Länsverksamhet Habilitering finns på tre orter i länet (Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik). Som patient eller anhörig hittar du information om öppettider och kontaktvägar till mottagningarna på 1177.se

Sollefteå

Habiliteringsmottagning Sollefteå på 1177.se (nytt fönster)

Karta Habilitering Sollefteå (webbkarta öppnas i nytt fönster)

Sundsvall

Habiliteringsmottagning Sundsvall på 1177.se (nytt fönster)

Karta Habilitering Sundsvall (bild öppnas i nytt fönster)

Örnsköldsvik

Habiliteringsmottagning Örnsköldsvik på 1177.se (nytt fönster)

Karta Habilitering Örnsköldsvik (webbkarta öppnas i nytt fönster)