Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Länsverksamhet Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, kan hjälpa till vid problem som ångest, depression, ätstörning, aggressivitet, koncentrationssvårigheter eller tvångstankar.

Länsverksamhetschef är Lena Berglund Friberg.

BUP finns till för dig som är under 18 år och för dig som är förälder eller vårdnadshavare till barn och ungdom under 18 år.

BUP har mottagningar i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Information om öppettider, kontaktvägar och e-tjänster hittar du på våra sidor på 1177 Vårdguiden.

Barn- och ungdomspsykiatri - mottagningar i länet

BUP:s uppdrag är att utreda, bedöma och behandla psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Möjligheterna att komma tillrätta med problemen hör samman med den situation man lever i. Därför samarbetar BUP med viktiga personer runt barnet/ungdomen inom familjen men också personer inom till exempel skolan.

Utredning och behandling kan ske genom samtal, utbildning, tester och provtagning.

Ring gärna och rådgör med oss på BUP om du känner oro för ett barns eller ungdoms psykiska mående. Vi kan då hjälpa till att avgöra om problemet är sådant att BUP kan vara aktuellt eller om det finns någon annan verksamhet som kan ge det stöd som behövs.

Inom BUP arbetar läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, specialpedagoger och medicinska sekreterare.