Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Länsverksamhet Kvinnosjukvård

Länsverksamhetschef är Marju Dahmoun.

Länsverksamheten bedriver verksamhet vid alla länets sjukhus. Där ingår förlossningsvård, gynekologisk öppenvårdsmottagning, gynekologiska operationer, kontinensmottagning, ultraljudsmottagning samt utbildning och forskning.

Mottagningarna bedriver utredningar och behandlingar av gynekologiska och endokrinologiska sjukdomstillstånd. Fertilitetsutredningar utförs och i samarbete med kvinnokliniken i Umeå bedrivs provrörsbefruktning. Här återfinns även barnmorskeledd cellprovsmottagning och abortverksamhet.

Gynekologisk mottagning Sollefteå

Gynekologisk mottagning Sundsvall

Gynekologisk mottagning Örnsköldsvik

Kontinensmottagningen hanterar urinvägsproblem i samarbete med urologkliniken och tar emot både män och kvinnor.

Kontinensmottagning Sundsvall

Specialistmödravården samarbetar med primärvårdens mödravården och tar hand om graviditeter som behöver extra övervakning.

Specialistmödravård Sundsvall

Specialistmödravård Sollefteå

Specialistmödravård Örnsköldsvik

Vid ultraljudsmottagningarna utförs screeningsundersökningar av alla gravida samt specialultraljudsundersökningar för både gynekologiska och obstetriska frågeställningar.

Den gynekologiska kirurgin sker både som dagvårdsingrepp och som sluten vård, där patienten blir inlagd. Egna vårdavdelningar/vårdplatser finns för BB och gynekologiska patienter.

Inom länet föds varje år cirka 2 500 barn. Tillsammans med barnkliniken förlöses mödrar från och med graviditetsvecka 28.