Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Patologi och cytologi

Avdelningen för Patologi och Cytologi är en länsspecialitet i Region Västernorrland.

Avdelningens huvudsakliga uppgift är att svara för all histopatologisk och cytologisk diagnostik inom regionen.Här bedrivs också obduktions- och bårhusverksamhet. 

Kallelse och administration i den gynekologiska cellprovskontrollen inom Region Västernorrland sköts också av avdelningen för patologi och cytologi.
Sedan år 2000 är verksamheten ackrediterad av SWEDAC enligt SS-EN ISO 15189:2012.

Avdelningen är sedan 2000 ackrediterad genom SWEDAC inom områdena:

- Bröst

-Gastrointestinal patologi

- Appendix

- Colon

- Duodenum

- Esofagus

- Rectum

- Ventrikel

- Gynekologisk patologi och cytologi

- Cervix

- Urologisk cancer

- Prostatacancer

- Urinblåsetumörer

Våra öppettider

Laboratoriet har öppet:           Måndag - Fredag 07:00 – 16:00

Sekretariatet har öppet:          Måndag - Fredag 08:00 – 16:00

Provinlämning

Provinlämningsskåpet är öppet: 07:00 – 16:00

OBS! Se även provtagningsanvisning för aktuellt provmaterial.

Provinlämningsskåpet är låst då laboratoriet är obemannat. Nyckel kan rekvireras från laboratoriet.

Vid behov av service efter kl. 16:00, kontakta i god tid laboratoriet.

 

Telefon

Förfrågningar av provsvar,                         060-18 13 00

sekretariatet                                                060-18 13 14

                                                                    060-18 13 08

Histopatologiska laboratoriet                      060-18 13 12

Cytologiska laboratoriet                              060-18 13 20

Gynekologisk cellprovskontroll                  060-18 13 15

Obduktion                                                   060-18 13 29

Biobanksansvarig Jeanette Sundström,      060-18 13 12

Fax  060-18 13 25

Adress

Avdelningen för Patologi och Cytologi
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
851 86 Sundsvall