Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Länsverksamhet Psykiatri

Länsverksamhetschef är Kristina Mårtensson.

Kontaktinformation och e-tjänster för psykiatri i Västernorrland hittar du på 1177.se

Uppdrag och målgrupp

Länsverksamhet psykiatri har i uppdrag att erbjuda psykiatrisk diagnostik och behandling av hög kvalitet. Detta sker med hjälp av metoder som följer vetenskap och beprövad erfarenhet. Förhållningssättet gentemot patienten skall präglas av respekt, professionalitet och hög etisk medvetenhet.

Klinikens målgrupp är personer från 18 år och uppåt med psykiatrisk sjukdom eller psykisk ohälsa av sådan grad att den kräver psykiatrisk specialistkompetens.

Kliniken ska erbjuda specialistpsykiatrisk vård och behandling enligt HSL och LPT (Lag om Psykiatrisk Tvångsvård)


Upptagningsområde

Länsverksamhet psykiatri har för sin verksamhet ett upptagningsområde som omfattar Västernorrlands län med sju kommuner; Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge. totalt cirka 197 000 invånare från 18 år och uppåt.

Slutenvård finns på två orter: Sundsvall och Örnsköldsvik.
Öppenvårdsmottagningar finns på fem orter: Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

 

SPOT

SPOT (Specialist psykiatriskt omvårdnadsteamen) är vuxenpsykiatrins nya resurs och bedriver specialiserade psykiatrisk hemsjukvård i länet som är ett alternativ till traditionell hel­dygnsvård och ett komplement till sedvanlig öppenvård.

Omvårdnadsteamet arbetar på uppdrag av psykiatriska slutenvården (inför utskrivning efter inneliggande vård) och på uppdrag av psykiatriska öppenvården (psykmottagningen) i Kramfors och Sollefteå. I uppdraget ingår att erbjuda planerade psykiatriska insatser.

Verksamheten bedrivs alla dagar i veckan.
Vardagar 07:00 – 21:30, helger 08:00 – 21:00.

De planerade insatserna sker huvudsakligen i form av hembesök med stödjande samtal till patienter och anhöriga.