Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Länsverksamhet Geriatrik, neurologi och rehabilitering

I vår länsverksamhet arbetar vi med geriatrik, akutgeriatrik, neurologi, stroke, rehabiliteringsmedicin, smärtbehandling och rehabilitering med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer och logopeder. Vi har även en demenssamordnare i vår verksamhet.

Tf. länsverksamhetschef Karin Dunberg Smeds.

Våra avdelningar, mottagningar och enheter finns på ett eller flera av sjukhusen i länet. För dig som är patient erbjuder vi vård på det sjukhus där just den vård finns som du behöver, oavsett vilket sjukhus du har närmast till. När du söker vård hos oss slussar vi dig till rätt sjukhus.

Du hittar kontaktuppgifter till oss på våra sidor på 1177.se Vårdguiden. (Se också länkar längre ned på sidan):

Region Västernorrland på 1177 Vårdguiden

Öppenvård

Vi har mottagningar inom bland annat:

 • fysioterapi
 • geriatrik
 • handrehabilitering
 • neurologi
 • rehabiliteringsmedicin
 • stroke
 • smärtbehandling.

Hemsjukvård

Vi har för tillgället fyra team med hemrehabilitering:

 • geriatriskt hembesöksteam -ÄlSa (Äldre med Sammansatta vårdbehov)
 • strokehemrehabteam. 

Slutenvård

På våra avdelningar arbetar personalen i team mellan specialiteterna:

 • akutgeriatrik
 • geriatrik
 • neurologi
 • rehabilitering
 • stroke.

Dagverksamhet

På vår dagverksamhet med rehabilitering följer vi upp patienter efter att de varit inlagda och vårdats med framför allt diagnosen stroke och neurologisk sjukdom.

I vår rehabilitering arbetar:

 • arbetsterapeuter
 • dietister
 • fysioterapeuter (sjukgymnaster)
 • kuratorer
 • logopeder
 • läkare
 • psykologer
 • sjuksköterskor.

Kontaktvägar på 1177 Vårdguiden

Nedan finns länkar till presentationer av våra verksamheter på 1177 Vårdguiden. Där hittar du mer information och kontaktuppgifter. 

Mottagningar

Arbetsterapimottagning Sollefteå

Arbetsterapimottagning Sundsvall

Arbetsterapimotttagning Örnsköldsvik

Dietistmottagning Sundsvall

Dietistmottagning Örnsköldsvik

Fysioterapimottagning Sollefteå

Fysioterapimottagning Sundsvall

Fysioterapimottagning Örnsköldsvik

Geriatrisk mottagning Sundsvall

Geriatrisk mottagning Örnsköldsvik

Kuratorsmottagning Sollefteå

Kuratorsmottagning Sundsvall

Kuratorsmottagning Örnsköldsvik

Logopedimottagning Sollefteå

Logopedimottagning Sundsvall

Logopedimottagning Örnsköldsvik

Neurologimottagning Sundsvall-Härnösandl

Osteoporosmottagning - öppnar i Sundsvall imitten av februari 2019

Psykologmottagning Sundsvall

Rehabiliteringsmedicinsk mottagning Sundsvall-Härnösand

Smärtmottagning Sundsvall

Strokemottagning Sollefteå

Strokemottagning Sundsvall

Strokemottagning Örnsköldsvik

Hemsjukvård

Strokehemrehabteam Sundsvall

ÄlSa - Äldre med sammnsatta vårdbehov:

ÄlSa hembesöksteam Sollefteå

ÄlSa hembesöksteam Sundsvall

ÄlSa hembesöksteam Örnsköldsvik

Vårdavdelningar

Akutgeriatrisk avdelning 26A Sundsvall

Geriatrikavdelning 3 Örnsköldsvik

Rehabiliteringsavdelning 26B Sundsvall

Stroke- och neurologiavdelning 25B Sundsvall

Stroke- och rehabiliteringsavdelning 3 Örnsköldsvik

Stroke- och rehabiliteringsavdelning 17 Sollefteå

Dagverksamhet

Rehabilitering dagverksamhet Sollefteå

Rehabilitering dagverksamhet Sundsvall

Rehabilitering dagverksamhet Örnsköldsvik