© European Union, 2018
© European Union, 2018

Allmänt ministerråd om Sammanhållningspolitiken efter 2020

2018-04-13 15:08

Den 12 april samlades Europas ministrar med ansvar för EU-frågor i Luxemburg för att diskutera den framtida Sammanhållningspolitiken efter 2020

Under det allmänna rådet diskuterades Sammanhållningspolitiken efter 2020. Ministrarna koncentrerade sig på dessa politiska huvudfrågor:

  • Sammanhållningspolitikens prioriteringar under den kommande programplaneringsperioden
  • Vilken typ av regioner som ska omfattas, kategorier av regioner och medfinansieringsinsatser
  • Hur man kan göra sammanhållningspolitiken mer effektiv och påskynda dess genomförande

Resultatet från diskussionen kommer att ligga till grund för EU-kommissionens arbete med förslag till lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken efter 2020.

Corina Cretu, EU-kommissionär för regionalpolitik, deltog och informerade rådet om vad kommissionen gjort för att förbättra informationspridning kring sammanhållningspolitikens resultat och fördelar. De senaste året har EU-kommissionen bland annat föreslagit att medlemsländerna, EU-kommissionen och andra berörda parter tillsammans ska genomföra en rad initiativ för att öka medvetenheten om hur sammanhållningspolitiken gynnar EU:s invånare genom lanseringen av en sammanhållningsallians på gräsrotsnivå. Denna allians syftar att stödja sammanhållningspolitiken och föra diskussioner om den framtida sammanhållningspolitiken på regional och lokal nivå. Ministerrådet ger sitt fortsatta stöd för att ytterligare insatser som bidrar till att göra sammanhållningspolitiken mer synlig för EU:s medborgare.

Vidare presenterade rådet sina slutsatser om resultatet och genomförandet av sammanhållningspolitiken efter 2020. Ministrarna efterlyser enklare regler på EU-nivå och nationell nivå, större ansvar för medlemsländerna vid genomförandet och tidiga förberedelser av de nya programmen så att övergången till nästa programplaneringsperiod blir smidig.

Sverige representerades av Elisabeth Backteman, statssekreterare hos Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Mer information hittar du på ministerrådets hemsida

/Sofia Söderin