Arbetet för en arktisk investeringsplattform fortsätter

2019-03-21 17:18

Idag träffades NSPA-nätverket i Rovaniemi för att diskutera nästa steg i processen för en arktisk investeringsplattform

I EU:s kommunikation om Arktis från 2016 konstaterades att investeringsnivån i de arktiska regionerna behöver öka. OECD:s studie av NSPA-regionerna som publicerades 2017 konstaterade samma sak, och rekommenderade NSPA-regionerna att utforska möjligheterna att lösa denna och andra frågor tillsammans, och i diskussioner med Europeiska Investeringsbanken (EIB) kom tanken att sätta upp en arktisk investeringsplattform (AIP). 2018 började därför nätverket NSPA diskutera möjligheterna att skapa en sådan plattform, vilka specifika behov som den skulle möta och på vilket sätt den skulle fungera. En första fallstudie av investeringsmöjligheter inom små- och medelstora företag i NSPA-regionen, där svårigheter finns i nuläget att hitta finansiering, gjordes under andra halvan av 2018, och sedan januari fortsätter processen med en förstudie av de gemensamma utmaningarna som en AIP kan möta.

 

Idag träffades representanter från hela NSPA-nätverket i Rovaniemi för att diskutera nästa steg i förstudien som vilka sorter investeringsgap som ska undersökas, om vissa sektorer ska utpekas och vilka sorters stöd för investeringar AIP ska sikta på. Mycket av diskussionen kretsade kring hur man kan fånga vilka sorters investeringar som kan knyta samman regionerna och som är särskilda för det arktiska området. Naturresurser så som skoglig och marin biomassa och mineraler men också vacker natur och kallt klimat pekades ut av många deltagare som utgångspunkter för att identifiera vilka sorters investeringar kan marknadsföras som "arktiska".

 

Processen är fortfarande i ett tidigt skede men AIP har redan rönt mycket uppmärksamhet i Bryssel. Tankarna att sammanföra olika regioners stöd inom styrkeområden och potentiella tillväxtområden ligger helt i linje med EU-kommissionens förslag att lägga mer tonvikt på interregionalt och internationellt samarbete inom smart specialisering under nästa programperiod. Dessutom är Arktisregionen och därmed NSPA-regionerna strategiskt viktiga och mycket uppmärksammade på grund av riskerna och möjligheterna med klimatförändringarna och ett större fokus på bioekonomin och förnyelsebar energi. Dessutom har nuvarande kommission försökt lägga mer fokus på finansiella instrument och investeringsplattformar i sammanhållningspolitiken och letar nu efter idéer på hur EU-medel bättre kan stötta små- och medelstora företag, kluster och regional utveckling i nästa programperiod.

 

Förstudien för AIP planeras fortsätta under 2019 med vidare studier, intervjuer med företag och olika finansiella aktörer i NSPA-regionen. De första resultaten väntas i september, för vidare diskussioner.