Arctic Investment Platform

2019-01-24 16:46

Den första rapporten om en eventuell "Arctic Investment Platform" finns nu tillgänglig att läsa.

Efter rekommendationer från OECD och från EU-kommissionen har nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) börjat utforska möjligheterna att gemensamt hantera de utmaningar som finns i det glesbefolkade norra Europa. En möjlig lösning - en Arktisk Investeringsplattform som underlättar för små och medelstora företag att få finansiering och som sammankopplar olika näringslivsfrämjande organisationer i nordligaste Europa, har utforskats i en förstudie under andra halvan av 2018. Förstudien finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden i Finland.

Den första rapporten gällande en möjlig Arktisk Investeringsplattform finns nu tillgänglig att läsa. Rapporten identifierar en del möjligheter till en investeringsplatform i NSPA, samt några gemensamma utmaningar företagen i dessa regionerna står inför.

Nästa steg är ett Interreg Nord-projekt som pågår under 2019-2020, med en grundligare analys av förutsättningarna och möjligheterna i en gemensam investeringsplattform i NSPA-regionerna.

Läs rapporten från förstudien här