Source: EC - Audiovisual Service

Brexit – Var befinner vi oss nu?

2019-04-04 09:42

I tisdags närvarade Mid Sweden European Office på ett seminarium där EU:s chefsförhandlare för Brexit – Michel Barnier, berättade om var vi befinner oss just nu i Brexitprocessen. Ta del av slutsatserna från mötet här.

Den 29:e mars var det ursprungliga tilltänkta datumet för Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen, mer känt som Brexit. Men efter flertalet omröstningar i det brittiska parlamentet och det europeiska rådets toppmöte den 21-22 mars förlängdes utträdesdatumet till den 22 maj, förutsatt att det brittiska parlamentet röstar igenom det gemensamma utträdesavtalet. Om inte är det nya utträdesdatumet den 12 april.

Med hänsyn till detta anordnade European Policy Centre, ett seminarium tillsammans med EU:s chefsförhandlare för Brexit, Michel Barnier. Mid Sweden var på plats för att ta del av Barniers perspektiv på Brexitprocessen samt överblick över möjliga scenarion.

Det första scenariot Barnier presenterade var att det brittiska underhuset, röstar igenom det gemensamma utträdesavtalet som EU förhandlat fram tillsammans med den brittiska regeringen och premiärminister Theresa May. Detta avtal har redan röstats ner tre gånger i det brittiska parlamentet och Barnier ser ett avtalslöst Brexit som mer troligt för var dag som går. Han påpekade att EU inte kommer att förhandla fram ett nytt avtal utan att det avtal som ligger på bordet i dagsläget är det avtal som Storbritannien har att ta ställning till. Han underströk även att ett godkännande av avtalet från Storbritanniens sida är det enda scenariot som leder till en ordnad Brexit.

Det andra scenariot han presenterade var för Storbritannien att lämna EU utan något avtal som helst. Detta skulle innebära en ”hård-Brexit” och i praktiken göra Storbritannien till ett ”tredje” land utan några som helst gällande avtal med EU. Barnier berättade att detta var det minst önskvärda scenariot och att EU jobbar hårt för att detta inte skall ske. Samtidigt förklarade han att EU sedan slutet på 2017 förberett sig på ett avtalslöst Brexit och att unionen är redo ifall detta blir det slutgiltiga utfallet. Han underströk dock vikten av att Brexit inte skulle ske utan problem, och att ett utträde utan avtal kan komma att få stora konsekvenser de kommande åren.

Det tredje scenariot han presenterade var att förlänga artikel 50. Artikel 50 är den artikel som Storbritannien aktiverade när de formellt ansökte om att lämna EU 2016. Men för att Storbritannien skall tillåtas göra detta så innebär det att de skulle tvingas hålla Europaparlamentsval i maj enligt EUs lagar. Vidare förklarade Barnier för att EU skulle gå med på en förlängning av artikel 50 så skulle man endast göra detta om Storbritannien presenterade konkreta bevis på varför man vill förlänga utträdet, samt att en förlängning skulle vara längre än till den 30 juni som Theresa May föreslog i sitt brev till Europeiska Rådets ordförande Donald Tusk.

En fråga som alla ställer sig, likaså Barnier, är hur vi kunde hamna i den situationen som vi hamnat i idag?

Barnier berättade att delvis har EU:s och Storbritanniens arbetssätt skiljt sig åt avsevärt, både vad gäller hantering och kommunikation av ärendet. Medan EU:s 27 medlemsstater och relevanta aktörer så som företag, ständigt varit involverade i processen så har Storbritanniens arbetssätt varit mer diskret. Transparensen i arbetssättet har skiljt sig avsevärt vilket i slutändan lett till att EU:s medlemsstater kunnat ställa sig bakom avtalet när det faktiskt presenterats, till skillnad från brittiska parlamentet som först i avtalets slutskede fått ta ställning till det.

Avsaknaden av debatten spekulerade han i även var anledningen till varför 52% av de röstande i Storbritannien röstade för att lämna EU 2016. Vilka konsekvenser och vad det faktiskt skulle innebära att lämna EU menade han lämnades utanför. Därför är det viktigt att dra lärdom av Brexit och att försöka förstå varför människorna röstade som de gjorde och vad som drev deras åsikter.

Exakt vad som kommer att ske gällande Brexit var inte något Barnier kunde svara på, men arbetet fortgår och det ligger i dagsläget på Storbritanniens sida att bestämma vad deras nästa drag blir.

 

/Marko Stankovic