Delta i samråd - vilket är ditt framtida Europa?

2018-05-14 17:06

Åt vilket håll vill du att EU ska röra sig mot i framtiden? Det frågar EU-kommissionen dig i ett samråd som finns online och som är riktat till alla européer.

Nästa år är det EU-val och som en del av debatten om Europas framtid och som fortsättning på kommissionens vitbok med olika framtidsscenarier för EU vill kommissionen veta vad EU-medborgarna tycker. Kommissionen har därför öppnat en enkätundersökning för att ta del av européernas syn på framtiden och EU. Enkätundersökningen kompletterar de positioner som lämnats in vad gäller kommissionens vitbok och de medborgardialoger som just nu förs i städer runt omkring i EU.

Samrådet kommer samtidigt som förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027 inleds efter att kommissionens förslag publicerades 2 maj.

Resultatet av samrådet kommer att presenteras under det informella toppmötet i Sibiu, Rumänien nionde maj 2019.

Läs pressmeddelandet här!

Svara på samrådet här!

/Elsa boyer de la Giroday