Dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

2018-10-29 13:45

Den 14 november bjuder SKL in till nationell dialog om sammanhållningspolitiken. Konferensen anordnas i samarbete med EU-kommissionen, Europaforum Norra Sverige, SKLs paraplyorganisation i Bryssel CEMR och tio andra EU-medlemsländers regioner, och kan ses som en avslutning på den serie om åtta regionala dialogkonferenser som hölls under våren.

Syftet med konferensen är att visa vad EU:s sammanhållningspolitik betyder för regional och lokal utveckling i Sverige och därmed öka kännedomen om arbetet hos EU:s medborgare, politiska företrädare och andra sakkunniga inom relevanta institutioner och offentliga organisationer.

Under konferensen kommer dessutom föras en framtidsorienterad diskussion om EU:s långtidsbudget, förhandlingarna mellan medlemsländer och Europaparlamentet, vilka målsättningar sammanhållningspolitiken kommer förhålla sig till på EU-nivå efter 2020, hur sammanhållningspolitiken kommer att utformas och vilka som kommer att omfattas samt vilka andra investeringar som EU:s långtidsbudget kommer att stödja.

Se konferensens program här

Läs mer och anmäl dig här